Online setkání

Online setkání probíhají přes zoom.

19.9.2023                             On-line. Kdo jsem

26.9. 2023                            On-line Rozhodnutí věřit pravdě

 

10.10. 2023                          On-line Pohled na svět a pravdu

17.10. 2023                          On-line Naše každodenní rozhodování

24.10. 2023                          On-line Bitva o naši mysl


7.11. 2023                            On-line Zrušení vlivu minulosti-správně zvládnuté emoce

14.11. 2023                          On-line Odpuštění ze srdce

21.11. 2023                          On-line Obnova mysli

 

5.12. 2023                            On-line Jako učedníci máme růst - vztah k ostatním

12.12. 2023                          On-line Co dál?

 

16.1.2024                             On-line Boží království

23.1. 2024                            On-line účel prorocké služby - proroci a proroctví

 

6.2. 2024                              On-line Boží řeč, jak naslouchat

13.2. 2024                            On-line Kázeň a napomínání v církvi

20.2. 2024                            On-line Přijetí darů - etika

 

5.3. 2024                              On-line Kultura cti

12.3. 2024                            On-line Uzdravování

19.3. 2024                            On-line Autorita v církvi

26.3. 2024                            On-line Učednictví a vedení lidí

 

2.4. 2024                              On-line Svědectví

16.4. 2024                            On-line Eschatologie

23.4. 2024                            On-line Služba - ještě trochu jinak

 

14.5. 2024                            On-line druhy evangelizace - jak překonat vnitřní strach

 

Osobní setkání

Osobní setkání V Zálomu 1, Ostrava-Pískové Doly 

16.9.2023                               Zahájení školy – seznámení se 

6-7.10.2023                           Autorita Písma, proč číst Bibli

10-11.11.2023                       Kreativní naslouchání Božímu hlasu

1-2.12.2023                           Boží otcovské srdce

12-13.1.2024                         Motivační dary

2-3.2.2024                             Evangelizace v praxi

1-2.3.2024                             Duchovní Boj

12-13.4. 2024                        Proroctví – přijímání a předávání

10-11.5.2024                         Misie národům

18.5.2024                               Závěrečné setkání s předáním certifikátů


Vzhledem k velké pestrosti učitelů i ze zahraničí se mohou termíny a témata měnit.

Děkujeme za pochopení.

Naposledy změněno: Pondělí, 15. ledna 2024, 10.39