Pořádá škola služby HSM Ostrava ve spolupráci s ETS. Kurz je koncipovaný formou online setkání 1x 14 dní. Každý kurz se platí samostatně a je na vás kolik a které si vyberete. Není problém se registrovat jen na jeden nebo naopak na všechny. Cena 1 kurzu (5 setkání) je 900,-.


Termíny jednotlivých kurzů

Každý kurz se skládá z 5 lekcí po cca hodině a půl ve formě online setkání.


Kurz 1: Pastorační dovednosti

  • Techniky naslouchání, techniky vedení rozhovoru
  • Cíl pastorace obnova vztahu s Pánem Ježíšem, naslouchání Duchu Svatému
  • Kdo určuje o čem se mluví, co je a není odpovědnost pastýře

Lektoři: 2 x D. Staňková, 1 x M. Prosner, 2x Dan Drápal

Termíny: 6.9. | 20.9. | 4.10. | 18.10  | 8.11                              

 

Kurz 2: Evangelizace a učednictví

Společně se zamyslíme nad obsahem evangelia a nad způsoby, jak ho předávat v dnešní společnosti. Celý kontext zvěstování evangelia zařadíme do kontextu místní církve a podíváme se detailněji na proces od naprosto nevěřícího člověka k Bohu vydanému služebníku a na místo sboru a jeho vedoucích v tomto procesu.

Lektor: L. Ondráček

Termíny: 15.11. | 29.11. | 13.12. | 3.1.2024 | 17.1.


Kurz 3: Dobové pozadí Nového Zákona
  1. Židé a pohané v církvi.
  2. Pronásledování. Nero. Pronásledování v NZ (1Te, 1Pt, Zj). Pliniův dopis.
  3. Gnosticismus.
  4. Místa scházení a bohoslužba.
  5. Apoštolští otcové a apologeti.

Lektor:  J. Bukovský

Termíny: 31.1. | 14.2. | 28.2. | 13.3. | 27.3.

 

Kurz 4: Homiletika

Jak přinést biblické poselství do světa skeptiků a pozorovatelů? Jak oslovit Zachea? Jak kázat, aby posluchači udrželi pozornost? Jak zachránit Eutycha? Tento praktický kurz vám pomůže zlepšit se v práci s Písmem. Posune vás ve spolupráci s Duchem svatým. Naučí vás připravit kázání, které má jasnou myšlenku a povede k aplikaci Božího slova.

Lektoři: Jakub Limr a Dan Drápal

Termíny: 10.4. | 24.4. | 15.5. | 29.5. | 12.6.


Naposledy změněno: Pondělí, 18. září 2023, 11.57