Barry a Cheryl Wissler

Barry je zakládajícím prezidentem HarvestNet International (HNI), což je síť církví, služebníků a  a podnikatelů, kteří spolupracují na velkém poslání církve. Barry a jeho žena Cheryl spolu slouží už 45 let. Cestují po celém světě a povzbuzují církve i jejich vedoucí.


Roger a Robin Harsh

Roger a jeho žena Robin žijí se svými dětmi v České republice již mnoho let. Pracují v organizaci YWAM.  V Praze působí jako misionáři a pracují i v okolních zemích. Káží Boží Slovo ve sborech a modlí se za uzdravení ve jménu Ježíše Krista. 


Dan Drápal

Dan je český evangelikální teolog a publicista. Po vzniku církve Křesťanská společenství se stal jejím prvním seniorem. Byl jedním ze zakladatelů “Konzervativních listů” a jejich prvním šéfredaktorem. Je činný také jako překladatel, mimo jiné překládal pro nakladatelství Návrat domů a mnoho dalších aktivit…Luboš Ondráček

Pochází z Prahy, v Boha uvěřil ve svých šestnácti letech. Po studiu na ČVUT pracoval jako stavbyvedoucí, později jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. V současné době je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha. S manželkou Věrou mají tři dnes už dospělé děti. Pavel Kolegar

Pavel je šťastně ženatý a má tři dospělé děti. V roce 1997 odešli s manželkou do Jeseníku, aby tam založili sbor. Vzniklo tak KS Jeseník, kde působil jako pastor do roku 2021. V roce 2017-18 prošli společně s manželkou biblickou školu HSSM v USA. Od roku 2021 působí jako pastor v KS Ostrava. Je také členem Rady CKS a součást týmu HarvestNet International (HNI). Miluje cestování, čtení, humor a hlavně dobrodružství s Bohem.
Pavel Fialka
V Boha jsem uvěřil v roce 1992 v šestnácti letech. Žiji v Klatovech, jsem šťastně ženatý, s manželkou Kateřinou máme tři téměř dospělé děti. Od roku 2008 jsem pastorem Křesťanského společenství Klatovy a od roku 2023 členem Rady Církve Křesťanské společenství.   


Marek Prosner

Marek uvěřil v Pána Ježíše ve svých 23 letech. Na začátku 90. let odjel na roční stáž do USA, která započala jeho službu v církvi nejprve na částečný a posléze plný úvazek. Sloužil jako starší a později jako pastor KS Klatovy. Po předání služby ve sboru se věnuje nadsborové službě. Od roku 2003 je radním a od roku 2017 seniorem KS. S manželkou Zdeňkou mají tři syny a z manželství jednoho z nich i vnuka.


Vít Šmajstrla
Narozen 6. 4. 1961. MUDr. Internista, gastroenterolog, osteolog (Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice blahoslavené Marie Antoníny, Ostrava a NZZ Bormed). Je starším KS Ostrava. Jedním ze zakladatelů spolku pro Jižní Súdán


David Ides
Svůj život odevzdal do Božích rukou před 30-ti lety. Od té doby je členem Křesťanského společenství v Ostravě, kde od začátku vedl domácí skupinky a od roku 2015 je členem staršovstva. V rámci poradního orgánu Školy služby Ostrava funguje jako finanční poradce.


Jana Ježková
Vyučila se kuchařkou a po svém obrácení absolvovala DTS Discipleship Training School  (učednická škola) v YWAM Youth With A Mission (Mládež s misií) a později v té samé organizaci SWS School of The Word and Spirit (Škola Slova a Ducha). V roce 2011 se zapojila s mezinárodním týmem do služby lidem, kteří uvízli na okraji společnosti Human trafficking (Obchod s lidmi). V roce 2012 vstoupila do služby na plný úvazek. Její život byl od počátku komplikovaný a zamotaný, ale po obrácení se začal rozmotávat a nečekaně vyvíjet. Jednoduše: "Ze závislostí do misie aneb Co oko nevidělo a ucho neslyšelo…”


Ivana ŠímováJana Vrbovská
Znovuzrodila jsem se před 32 lety. S manželem máme 5 dětí. Pracuji jako sociální pracovnice v domě s pečovatelskou službou. Mám ráda lidi, ráda si s nimi povídám. V církvi sloužím ženám. Dlouho jsem vedla ve sboru skupinku pro ženy. Někteří lidé o mně říkají, že jsem evangelistka. Já si tak nepřipadám, ale přesto několik lidí uvěřilo v Ježíše, když jsem jim svědčila. Spíš by se dalo říct, že jsem jim sloužila a starala se o ně. Ráda pomáhám prakticky, takže jsem spíš takovou praktickou ženou, kterou si Bůh občas použije. Vystudovala jsem Harvestnet school of ministry školu služby v Ostravě.Marek Osoha
Marek se rozhodl následovat Ježíše v roce 1991. Se svou ženou Lucií jsou 20 let manželé a mají dvě děti. Oba dlouhou dobu sloužili v Armádě Spásy a nyní již 15 let pracují pro křesťanskou celosvětovou organizaci Young Life, kterou Marek posledních pět let vede v České republice. Má rád worship, hory a sport. Miluje Boha a svou rodinu.


Last modified: Monday, 5 February 2024, 3:13 PM